background image

Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching bestaat uit een aantal gesprekken waarin allereerst een ‘diagnose’, een korte beschrijving van de problematiek wordt gegeven. Vervolgens wordt er gekeken naar de oorzaak van je problematiek.

Behoefte aan persoonlijke coaching kan ontstaan wanneer er sprake is van gevoelsmatige en/of relationele klachten in welke vorm dan ook. Het gevoel hebben vastgelopen te zijn en niet weten hoe weer ruimte en richting voor jezelf te vinden (bijv. door een burn-out). Daarnaast kan er ook sprake zijn van zeer onbestemde gevoelens, hooggevoeligheid, lichamelijke ongemakken en andere klachten (zie ook de toelichting Lichamelijke Klachten), die aanleiding kunnen zijn voor zelfonderzoek en behoefte aan heling.

Er is ook regelmatig sprake van een combinatie van verschillende factoren.

Het gesprek
In het persoonlijk gesprek staan veiligheid en liefde centraal. Je wordt uitgenodigd om aan te geven waar in jouw gevoel een knelpunt of blokkade bestaat. Dat is alles wat er aan informatie nodig is, hierdoor ontstaat het gesprek vanzelf.

Ik ‘zie’ het beeld/de situatie waardoor de blokkades zijn ontstaan. Door te ‘pellen’ kom je op steeds diepere lagen, waarbij het doel is de blokkades op te heffen en je terug te brengen naar je eigen kern.

Op weg naar de kern ontmoeten we knelpunten, o.a. bestaande en oude patronen, overtuigingen, pijn, gevoel en emoties. Door ze aan de orde te stellen word je je ervan bewust. Door ze toe te laten, komt er inzicht en kunnen ze oplossen.

Oplossen van blokkades
Er is daadwerkelijk sprake van oplossen en niet van ‘onbewust’ parkeren en opzij schuiven. Natuurlijk begeleid ik je in het leren zien van blokkades en het toelaten van je gevoel en krijgen van inzicht. Diep doorademen helpt om in je proces te blijven en niet naar je hoofd te schieten.

De dieper gelegen oorzaak komt aan de orde en onderlinge verbanden met vergelijkbare situaties en blokkades worden zichtbaar zodat die ook kunnen worden opgelost.

Inzichten leiden tot daadwerkelijke veranderingen als ze worden toegepast in de praktijk. Je krijgt ‘tools’ die je in het dagelijks leven kan toepassen.

Verandering van energie
Door verkregen inzichten verandert je energie en trek je andere mensen en situaties aan. De wereld zal daadwerkelijk veranderen in je gevoel, omdat je zelf op een andere manier met de mensen en de wereld om je heen omgaat.

Ik bezit geen toverstokje, echter ben ik wel in staat (mede omdat ik mijn intuïtieve vermogens heb ontwikkeld, waardoor de weg zichtbaar wordt) om je in dit proces te ondersteunen en te begeleiden. Het vergt inzet en motivatie, je doet het er niet zomaar even bij! Ook hier is mijn motto: “helen… een weg naar binnen”.

Mocht deze aanpak je aanspreken, dan zal ik je met liefde ten dienste zijn en coachen.

background image

copyright etc

Home

Persoonlijke
Coaching


Lichamelijke
Klachten


Energetische
Behandeling


Supervisie

Consultancy
Bedrijfscoaching


Contact

copyright  bestebreurtjecoaching.nl