background image

Lichamelijke Klachten

Lichamelijke klachten zijn vaak het gevolg van een samenspel van verschillende factoren.

Als mens kun je jezelf ten dienste zijn door de bereidheid naar jezelf te willen kijken en aandacht te besteden aan je lichaam. Dat fysieke klachten ook deels hun oorsprong hebben in het mentale- en gevoelstuk van de mens is immers al vele malen wetenschappelijk onderbouwd. Dit betekent dat ‘kijken naar’ en ‘werken aan’ mentale en gevoelsproblematieken een positieve uitwerking kan hebben op helingsprocessen. Om dit doelgericht te kunnen doen is het nodig om bij diepere lagen van het gevoel/bewustzijn te komen.

Een lichaam is een zeer intelligent mechanisme dat voortdurend signalen afgeeft. De kunst is om die signalen op te vangen, ze te vertalen en er naar te (leren) luisteren. Het lichaam is namelijk in staat aan te geven wat het nodig heeft of waar het last van heeft.

Erfelijke gevoeligheden, persoonlijk en fysiek werk- en leefklimaat, ongelukken etc… kunnen allemaal signalen zijn en tevens van invloed zijn op je klachten/ziekteproces. Het werken aan het oplossen van klachten brengt je uiteindelijk tot een betere verbinding met je eigen kern.

Zelfhelend vermogen van de mens
Als mens bezit je een (krachtig) helend vermogen. De kunst is om bij dit vermogen te komen en het te leren activeren. Door te werken aan je bewustwordingsproces (d.w.z. de diepere oorzaken van de lichamelijke klachten in ogenschouw te nemen), zul je ontdekken dat je als mens in staat bent een positieve bijdrage te leveren aan het verminderen en zelfs het oplossen van je klachten.

Als coach gebruik ik je klachten als uitgangspunt voor de heling. Er wordt gekeken naar de diepere oorzaak van de lichamelijke klachten in relatie tot emoties en het diepere gevoel. We werken aan het oplossen van mentale en gevoelsmatige blokkades en ik geef instrumenten en oefeningen om het zelfhelend vermogen te (leren) activeren.

background image

copyright etc

Home

Persoonlijke
Coaching


Lichamelijke
Klachten


Energetische
Behandeling


Supervisie

Consultancy
Bedrijfscoaching


Contact

copyright  bestebreurtjecoaching.nl