background image

Consultancy Bedrijfscoaching

Een organisatie/bedrijf is een levend organisme en bestaat uit mensen, middelen, producten en/of een vorm van dienstverlening. Er kan behoefte ontstaan aan reflectie, ondersteuning, inzicht en/of coaching als er binnen of buiten (of in relatie tot) de organisatie/het bedrijf, zaken niet meer naar wens/behoren lopen. Het probleem is vaak om te komen tot een heldere analyse, omdat jezelf een onderdeel bent van het proces en daardoor ook het proces beïnvloedt. Ondanks dat het gevoel soms bestaat toeschouwer te zijn.

Een blik de organisatie in
In een gesprek kijken we samen naar de organisatie. Voor elke organisatie geldt dat het resultaat staat of valt met de aanwezige intentie en bezieling van de mens. Wil je hier inzicht in krijgen en/of veranderingen in aanbrengen, dan is het noodzakelijk om eerst inhoudelijk te kijken naar het functioneren van het bedrijf. Daarna de onderdelen/afdelingen van dit bedrijf en eventueel het persoonlijk functioneren van leidinggevenden in deze organisatie. Ik ga alleen in op de persoonlijke aspecten voor zover van belang voor de organisatie, dit i.v.m. de privacy. Er ontstaat een energetisch beeld dat ik weergeef en beschrijf, waardoor inzicht verkregen wordt in bovenstaande zaken. Aan de hand van de aangeboden analyse kunnen alternatieven besproken worden, waarbij de haalbaarheid/toepasbaarheid van de verschillende alternatieven zich aandienen. Ook kan het zijn dat er nieuwe perspectieven aan de orde komen waar in eerste instantie nog niet aan werd gedacht of rekening mee gehouden werd. Kortom een verfrissende blik in de organisatie met een helder geformuleerd verbeteringstraject, zodat tot concrete uitvoering kan worden overgegaan.

Ook kan het van belang zijn om je af te vragen hoe de mens zich in de organisatie voelt. Met andere woorden, zijn de omstandigheden zodanig dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen? Dit stimuleert de betrokkenheid enorm en leidt tot een gevoel van medeverantwoordelijkheid in de organisatie, waardoor er ook ruimte ontstaat voor creativiteit.

Een blik vanuit de organisatie naar buiten
Een blik naar buiten betekent voor een organisatie o.a. je afvragen of de relaties die je extern hebt, in de breedste zin van het woord, aansluiten bij je behoeften: stroomt het energetisch tussen jou en de wereld buiten de organisatie/het bedrijf? Ben ik alleen bezig met geld verdienen? Voel ik de behoefte om meer uit mezelf en de organisatie te halen, zodat ik ook dienstbaar kan zijn aan mijn omgeving en er ruimte ontstaat voor passie en creativiteit?

Bestaat er behoefte om inzicht te krijgen vanuit deze invalshoek? Dan kan ik ondersteunen d.m.v. het in kaart brengen van het energetisch beeld, zodat er een analyse ontstaat als startpunt voor een verbeter traject. Verbeteringen en/of veranderingen dienen zich aan als er sprake is van vertrouwen, openheid en een zuivere intentie in de vorm van oprechte doelstellingen, zonder dubbele agenda’s. Vertrouwen en transparantie is nodig om een optimaal resultaat te behalen.

Heb je de vraag hoe je dat voor elkaar krijgt? Hoe er weer beweging en elan komt in de organisatie? Dan kan ik je ten dienste zijn door inzicht te verschaffen in bovenvermelde facetten.

background image

copyright etc

Home

Persoonlijke
Coaching


Lichamelijke
Klachten


Energetische
Behandeling


Supervisie

Consultancy
Bedrijfscoaching


Contact

copyright  bestebreurtjecoaching.nl